موضوعات من  
مشاهده و پیگیری درخواست ها و موضوعات ثبت شده


وارد سیستم شوید و یا ثبت نام کنید

کاربران جدید

با انجام ثبت نام ، برای شما یک پرونده ایجاد می شود و می توانید درخواست های خود را ثبت کرده و موضوعات را پیگیری نمایید.

با ثبت نام از تسهیلات ارائه شده در فروشگاه بهره برده و ضمن ساده تر شدن روال خرید کالا از وضعیت سفارشات خود مطلع می شوید.

پس از ثبت نام و تشکیل پرونده می توانید بر پایه سطوح دسترسی اخذ شده به اطلاعات ، منابع ، مدارک و مستندات طبقه بندی شده دسترسی پیدا کنید.


ثبت نام


در فرایند ثبت نام ، اعتبار آدرس ایمیل شما کنترل و بررسی خواهد شد.
 

کاربران ثبت نام شده

اگر پرونده دارید ، لطفا وارد سیستم شوید.

ایمیل / موبایل:


رمز عبور:

رمز عبور را در اختیار ندارید؟

کاربران جدید

با انجام ثبت نام ، برای شما یک پرونده ایجاد می شود و می توانید درخواست های خود را ثبت کرده و موضوعات را پیگیری نمایید.

با ثبت نام از تسهیلات ارائه شده در فروشگاه بهره برده و ضمن ساده تر شدن روال خرید کالا از وضعیت سفارشات خود مطلع می شوید.

پس از ثبت نام و تشکیل پرونده می توانید بر پایه سطوح دسترسی اخذ شده به اطلاعات ، منابع ، مدارک و مستندات طبقه بندی شده دسترسی پیدا کنید.


ثبت نام


در فرایند ثبت نام ، اعتبار آدرس ایمیل شما کنترل و بررسی خواهد شد.


Powered by Nikrad Enterprise Gateway 6.0.0